Jakie złe wybory najczęściej zdarzają się managerom?

Jaka posada za granicą na wakacje będzie najlepsza?


Nawet człowiek o najlepszych intencjach może nie uniknąć pomyłek popełnianych w pracy. Kiedy utwierdzamy się w przekonaniu, że jest inaczej, pozostajemy zamknięci na fakty. Błędy zdarzają się zatrudnionym na niejednym szczeblu. Jakie jednak najczęściej zdarzają się osobom zarządzającym? Czy szkolenia dla managerów potrafią odmienić niekorzystne tendencje?

Po pierwsze - komunikacja

Nie tylko w pracy potrzebna powinna być odpowiednia komunikacja, ale w relacjach zawodowych jej brak bywa powodem nieosiągnięcia celu. Mur wyrosły pomiędzy kierownikiem i pracownikami, czy też między nim i równymi mu w hierarchii liderami z kolejnych komórek okazuje się powszechnym defektem zbyt pewnych siebie managerów. Rodzą się z tego pogłoski, źle formułowane informacje lub kompetencyjny chaos, a także fakt, że czasami różne grupy pracują nad tym samym zadaniem, nie będąc tego świadome. Komunikację w pracy warto poprawić wykorzystując formę doskonalenia, jakim są szkolenia dla managerów. To świetna szansa, by poradzić sobie z fatalną sferą komunikacji, nie tylko zespołową.

Czy managerowie są bezbłędni?

Pewna część managerów, nawet jeżeli kierują niewielkimi zespołami , ma się za nieomylnych. Wierząc w swoją gwiazdę, dostrzega tak naprawdę własne uwagi i kierunki działania, co ogranicza podwładnych i niszczy wszelką kreatywność. Gdy gdzieś nie ma odcisku palców managera, myśli on, że nie ma co w ogóle poświęcać temu zainteresowania. Czy można w ten sposób zbudować zgraną grupę projektową? Szkolenia dla managerów pomogą dostrzec problem i nauczą pracy zespołowej bez uszczerbku dla ambicji lidera.

Organizacja zebrań to także umiejętność

Nie należy do sekretów, że zebrania zwykle należą do uciążliwych. Z tym wiąże się kolejny błąd managerów. Niewyraźny przekaz, dowolność prowadzenia zebrania, a więc i spora chaotyczność. Za sprawą szkoleń dla managerów pojętna kadra zarządzająca szybko zdobędzie praktyczną wiedzę, jak prowadzić narady.

Jak zmotywować pracowników?

Pomysłowość i skuteczność - to daje stworzenie odpowiedniego systemu motywacji. Zbyt często jednak okazuje się, że managerowie nie doceniają wpływu tych aspektów na swoich ludzi. Scenariusz zarzucania pracą w miejsce nagradzania zazwyczaj przynosi niechciane skutki.

Modne zarządzanie?

Mody ciążą nawet w przestrzeni zarządzania. Przedsiębiorstwa, które przyjmują nowatorskie metody zarządzania, nie mogą liczyć na pozytywne wyniki. Managerowie zapominają, że najważniejsze są potrzeby i wymagania, a nie podążanie za modą. Tych błędów można unikać. Szkolenia dla managerów dobrane do preferencji firm dają możliwość, by się z nimi rozprawić, zapalić zespół do współpracy i w takiej aurze wypracowywać dodatnie saldo.