2023-12-06

Jak przebiega podział majątku w wyniku rozwodu?

Jedną z głównych konsekwencji rozwodu jest ustanie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej. Podział majątku byłych małżonków w praktyce nie następuje jednak automatycznie. W tym celu konieczne jest dokonanie właściwych czynności. Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Majątek wspólny — czym jest i co wchodzi w jego skład?

Majątek wspólny tworzony jest w polskim małżeństwie z mocy samego prawa — wystarczy samo zawarcie związku cywilnego. Ustawodawca wskazuje, jakie elementy zaliczane są do majątku wspólnego. Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa (wspólność majątkowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez jednego lub oboje małżonków. Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnotą ustawową, zaliczane są do majątku osobistego każdego z małżonków. Brzmi to trochę skomplikowanie, więc aby nie popełnić błędu w trakcie podziału majątku, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Szukając sprawdzonej kancelarii prawnej sprawdź https://adwokatwieckowska.pl

Do majątku wspólnego zaliczane są przede wszystkim:

  • Dochody z majątku wspólnego, jak również majątku osobistego małżonków;
  • Pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej małżonków;
  • Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, które zostało dokładniej opisane w art. 40a ustawy z dnia 23 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Środki skumulowane na rachunku pracowniczego lub otwartego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Należy podkreślić, iż rzecz nabyta w czasie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, w części ze środków pochodzących z osobistego majątku jednego z małżonków, a w części z nich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka oraz do majątku wspólnego małżonków w udziałach adekwatnych do stosunku środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie. Jednak gdy świadczenie z majątku wspólnego lub majątku osobistego przekazane na nabycie rzeczy było w charakterze nakładu, odpowiednio, ani majątek osobisty lub wspólny.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.